Despre Proiect

Începând cu data de 12 ianuarie 2018 INTERLOG COM S.R.L implementează proiectul cu titlul “START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest, număr de identificare proiect MySMIS 105220, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.

© 2018 Startup Plus
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României