Anunț! (12-03-2019)


INTERLOG COM SRL in calitate de beneficiar al proiectului „START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest”  anunta inceperea activitatii    A2.2 Asigurarea infiintarii si demararii afacerilor – intocmire documentatii, legatura cu Registrul Comertului, activitate care se desfasoara in perioada 12 Martie 2019 – 11 Iulie 2019 . In cadrul acestei activitati se va realiza obtinerea de catre persoanele din GT selectate si instruite in cadrul activitatilor precedente a statutului de persoana juridica. In cadrul acestei activitati se vor realiza urmatoarele actiuni: intocmirea contractelor pentru sedii sau alte spatii, intocmirea documentatiilor specifice pentru inscrierea si ridicarea documentelor de la Registrul Comertului, incheierea contractelor, intocmirea si depunerea documentatiilor specifice catre directiile de finante publice si ridicarea acestora dupa finalizare, realizarea documentatiei si obtinerea autorizatiilor de functionare.


Anunț! (12-01-2019)


INTERLOG COM SRL in calitate de beneficiar al proiectului „START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest”  anunta inceperea activitatii    A 2. Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE – Etapa II /  Subactivitatea  2.1 Furnizarea de servicii personalizate de consiliere/consultanta– consultanta individuala, consiliere antreprenoriala de grup.

Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare sau la rezerve vor fi instruite prin sedinte de consiliere de grup si sedinte de consiliere individuala privind regimul juridic al entitatilor comerciale private, surse de finantare, tehnici de marketing, tehnici de managementul intreprinderilor, definirea planurilor de dezvoltare a afacerii. In cadrul consilierii antreprenoriale, pe langa actiunile concrete stabilite prin activitate se va urmari dezvoltarea la participanti a capacitatii de a demara si conduce propria afacere.

Consilierea individuala si de grup se va desfasura pe baza unei planificari, in perioada 12 ianuarie – 11 iulie 2019, planificare pe care o vor primi toti participantii la aceasta activitate.


Anunț! (11-01-2019)


INTERLOG COM SRL in calitate de beneficiar al proiectului „START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest”  anunta incheierea activitatii A1 – Formare antreprenorial  / Subactivitatea 1.5 Efectuarea de stagii de practică

Rezultatele obtinute in urma implementarii activitatii sunt:

  • 45 persoane participante in stagii de practica

  • 45 rapoarte de stagii de practica


Anunț! (11-01-2019)


INTERLOG COM SRL in calitate de beneficiar al proiectului „START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest”  anunta  incheierea  activitatii A1 – Formare antreprenorială / Subactivitatea A1.3. Derularea programului de formare antreprenorială.

Rezultatele obtinute in urma implementarii activitatii sunt:

  • 30 de serii de curs organizate, din care: judetul Hunedoara 14 serii, judetul Arad 4 serii, judetul Timis 4 serii, judetul Caras Severin 8 serii

  • 346 persoane participante la cursuri

  • 328 persoane absolvente ale cursurilor

  • 328 planuri de afaceri intocmite


Anunț! (20-12-2018)


INTERLOG COM SRL in calitate de beneficiar al proiectului „START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest”  in cadrul activitatii A1 – Formare antreprenorială / Subactivitatea 1.5 Efectuarea de stagii de practică,  anunta  inceperea derularii  efective a Stagiilor de practica,  in perioada  21 decembrie 2018 – 11 ianuarie 2019


Anunț! (10-11-2018)


INTERLOG COM SRL in calitate de beneficiar al proiectului „START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest” ” publica rezultatele finale ale Concursului de Planuri de Afaceri.

Rezultatele se gasesc aici


Anunț! (07-11-2018)


INTERLOG COM SRL in calitate de beneficiar al proiectului „ START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest ” publica Lista intermediara a planurilor de afaceri selectate in cadrul concursului de planuri de afaceri.  Contestatiile se primesc pana vineri 09 noiembrie 2018, ora 15:00, pe adresa de mail: office@interlog.ro

Rezultatele se gasesc aici


Anunț! (18-10-2018)


INTERLOG COM SRL in calitate de beneficiar al proiectului „ START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest ” publica rezultatul evaluarii planurilor de afaceri depuse in cadrul concursului de planuri de afaceri, Etapa I – evaluarea eligibilitatii.

Rezultatele se gasesc aici


Anunț!


Sesiunea de depunere a Planurilor de Afaceri începe în 01 octombrie 2018, ora 08:00 și se incheie la data de 15 octombrie 2018, ora 17:00


Dosarele pentru participarea la concurs se vor depune fizic la Birourile de Antreprenoriat judetene ale proiectului. Conditiile, cerintele, metodologia, graficul de desfasurare a concursului sunt afisate pe site-ul proiectului si la sediul birourilor de antreprenoriat.


Adresele Birourilor de Antreprenoriat ale proiectului sunt:


1.  JUDETUL HUNEDOARA

INTERLOG COM: Str. 1 Decembrie 1918,  nr. 13, loc. Brad, jud. Hunedoara

Tel.: +40 254 606040 +40 254 606005 

Daniela Lupu      +40 785 103 586      dana.lupu@interlog.ro


2.  JUDETUL CARAS-SEVERIN

INTERLOG COM: Str. Petru Maior, nr. 2, bl.800, apt. 427-428, loc. Resita, Jud. Caras Severin

Codrut Bucates    +40 771 470 983,   codrut.bucates@interlog.ro


3.  JUDETELE ARAD, TIMIS

INTERLOG COM: B-dul Revolutiei, nr. 78. Apt. 1 A, loc. Arad, jud. Arad

Ramona Madaluta    +40 761 115 739   ramona.madaluta@interlog.ro


Documentatia pentru concurs se gaseste aici

Despre Proiect

Începând cu data de 12 ianuarie 2018 INTERLOG COM S.R.L implementează proiectul cu titlul “START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest, număr de identificare proiect MySMIS 105220, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.

© 2018 Startup Plus
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României