Anunt

INTERLOG COM SRL in calitate de beneficiar al proiectului „START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest” anunta inceperea activitatii A2.3 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate si in cadrul careia se va urmari modul in care se desfasoara activităţile întreprinderilor înfiinţate, se va monitoriza modul in care firmele subventionate isi vor pune in practica planul de afaceri, cat si utilizarea subventiei de catre firme, conform cerintelor si fluxurilor financiare stabilite in planul de afaceri. Se va urmari si respectarea de catre firme a cerintelor privind achizitiile necesare pentru implementarea planului de afaceri si a cerintelor de raportare a ajutorului de stat. Pentru monitorizarea activitatii in aceasta etapa, in faza de planificare a proiectului s-a facut un plan de monitorizare care urmareste principalele aspecte ale implementarii planului si instrumentele specfice acestuia. Se vor urmari aspecte tehnice si aspecte financiare, modul in care se face corectarea actiunilor pentru a respecta Planul de Afaceri.

INTERLOG COM SRL in calitate de beneficiar al proiectului „START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest” anunta inceperea activitatii A2.4 Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului, activitate care se va realiza in baza contractelor de subventie semnate intre acestia.
Dosarele se vor prelua si inregistra de catre Expertul antreprenoriat din zona beneficiarului, care le va evalua impreuna cu Responsabilului activitatii de mentorat si Responsabilului financiar al Administratorului Schemei de antreprenoriat.
Daca toate documentele sunt corecte Responsabilul activitatii de mentorat va intocmi decizia de acordare a primei transe a subventiei pentru fiecare Intreprindere in parte, precum si un borderou comun in care se vor regasi toate ajutoarele care urmeaza sa fie acordate, documente care vor fi aprobate de catre managerul de proiect. Decizia de acordare a transei se va intocmi in doua exemplare originale, una urmand sa-i revina beneficiarului schemei de antreprenoriat.