Idei de business prind viata in regiunea Vest

START ANTREPRENOR

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Cursuri de antreprenoriat

se pot înscrie la aceste cursuri persoane care au  domiciliul in unul din cele patru jud. ale Regiunii V (Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis) , care își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Vest

Concurs planuri de afaceri

In perioada septembrie-noiembrie 2018 va avea loc concursul planurilor de afaceri. La concurs pot participa cu planuri de afaceri atât cursanți cât și alte persoane.

Consiliere și consultanță antreprenorială

sedințe de consiliere antreprenorială de grup și individuale în care se va urmări dezvoltarea la viitorii antreprenori a capacității de a demara si de a conduce propria afacere

Inființarea a cel puțin 39 de firme

Se vor organiza ședințe de consiliere individuala cu cei care își vor deschide firmele, pentru a întocmi corect dosarul de înființare al firmei și se va urmări depunerea documentelor la autorități și ridicarea lor pentru încadrarea in termenele asumate

Monitorizarea afacerilor înființate

Se va supraveghea întocmirea și depunerea documentațiilor specifice pentru înregistrarea fiscală a firmelor și se va urmări realizarea și depunerea documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor de funcționare, acolo unde este cazul

MENTORAT ANTREPRENORIAL

Antreprenorii vor fi ajutati atunci cand lanseaza o afacere, cand dezvolta un produs nou, cand isi schimba aria de competente sau cand rezultatele ii confirma ca persoane de succes, insa ei nu simt asta.

Date Proiect

Titlul proiecului : START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest

Contract : POCU/82/3/7/ 105220

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020Axa prioritară 3: Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, Schema de ajutor de stat: România Start Up Plus

Data începere : 12.01.2018

Data finalizare: 11.01.2021

Valoare eligibila proiect: 9,486,023.31

Contributie proprie :170,150.88

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Imbunatatirea situatiei economice si promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate in localitati urbane din zona Vest, prin includerea in activitati diverse in domeniul antreprenorial a minim 340 persoane din categoriile persoane inactive, someri sau persoane care au un un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca sau desfasoara o activitate independenta si prin monitorizarea si finantarea prin schema de minimis a 39 de noi intreprinderi in cele 4 judete ale regiunii Vest, timp de 36 luni.

Proiectul contribuie la atingerea Obiectivului general al programului POCU, respectiv de dezvoltare a resurselor umane prin accesul acestora la sistemul de educatie si formare profesionala, de stimulare a ocuparii, reducerea saraciei si excluziunii sociale. De asemenea proiectul, prin obiectivele lui contribuie la indeplinirea obiectivelor specifice ale POCU: prioritatea de investitii 8iii prin infiintarea de activitati independente, antreprenoriat si crearea de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii inovatoare obiectivul specific 3.7 prin Cresterea ocuparii prin susþinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana prin crearea de locuri de munca in intreprinderi nou infiintate.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • OS 1 ridicarea gradului de informare

  a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala din acest proiect precum si cu privire la metodologia de selectie a Grupului Tinta si a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului, prin actiuni specifice in cele 4 judete ale regiunii Vest, timp de 5 luni

 • OS 2 ridicarea nivelului de formare antreprenoriala

  a minim 330 persoane din Grupul tinta (categoriile persoane inactive, someri sau persoane care au un un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca sau desfasoara o activitate independenta) din care minim 300 persoane vor fi absolventi si certificati, din cele 4 judete ale regiunii Vest, timp de 12 luni

 • OS 3 ridicarea nivelului de intelegere a mediului de afaceri

  prin stagii de practica a 45 persoane din Grupul Tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare inclusiv pe lista de rezerva din cele 4 judete ale regiunii Vest, timp de 2 luni

 • OS 4 ridicarea nivelului de intelegere a implementarii afacerii

  prin activitati de consiliere individuala si de grup a 45 persoane din grupul tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare inclusiv pe lista de rezerva din cele 4 judete ale regiunii Vest, timp de 6 luni

 • OS 5 cresterea numarului de IMM-uri

  infiintate in regiunea V prin activitati de sprijin si asigurare privind infiintarea si demararea functionarii de intreprinderi a persoanelor din GT ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare, 39 persoane care infiinteaza 39 IMM-uri din cele 4 judete ale regiunii Vest, timp de 4 luni

 • OS 6 Imbunatatirea durabilitatii intreprinderilor

  si a locurilor de munca infiintate prin monitorizarea desfasurarii activitatii lor in cele 4 judete ale regiunii Vest, timp de 18 luni din care ultimele 6 luni in perioada de sustenabilitate.

 • OS 7 Promovarea in randul comunitatilor

  din cele 4 judete ale regiunii Vest a economiei colaborative, tema secundara a POCU de inovare sociala, prin actiuni specifice timp de 12 luni

 • OS 8 Promovarea in randul comunitatilor

  din cele 4 judete ale regiunii Vest a imbunatatirii accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii

  tehnologiilor informatiilor si comunicatiilor, tema secundara a POCU, prin actiuni specifice timp de 20 luni

REZULTATELE ESTIMATE ALE PROIECTULUI

Indicatori prestabiliți:

78

noi locuri de munca

39

persoane beneficiare ale subventiilor

340

persoane participante la cursuri

300

persoane absolvente ale cursurilor

200

persoane angajati sau persoane care desfasoara o activitate independenta (PFA, II, AF)

140

persoane someri sau persoane inactive

© 2018 Startup Plus
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României